Våra klienter består av både:

 

-privatpersoner

-mindre företag

 

Läs mer om vad vi kan erbjuda.

 

Gunilla Pettersson
Gunilla har arbetat som sekreterare och kamrer åt Thomas Carlstedt sedan 1989.

 

Thomas Carlstedt
Thomas Carlstedt tog jur kand examen 1978 i Uppsala och var därefter verksam som tingsnotarie vid Köpings tingsrätt fram till 1981. Han var därefter hovrättsfiskal vid Svea hovrått och har tjänstgjort som tingsfiskal vid tingsrätterna i Västerås och Köping.

 

Härefter har han bedrivit advokatverksamhet i olika konstellationer sedan 1984. Från och med 1999 driver han egen advokatbyrå.