Thomas Carlstedt har mångårig erfarenhet inom olika områden av såväl

domstolsförvaltning som advokatverksamhet och arbetar inom en rad olika rättsområden.


Arvsrätt
- Bouppteckningar
- Boutredning

Brottmål
- Offentliga försvar

- Målsägandebiträde

- Skadestånd

Familjerätt

- Tvister om vårdnad, boende och umgänge avseende barn

- Äktenskapsförord, upprättande av testamenten m.m.
- Samboavtal
- Gåvobrev
- Särskild företrädare för barn
- Biträde i samband med LVU-mål

Invandrarjuridik
- Asylrätt
- Uppehållstillstånd

- Medborgarskap

- Uppehållsrätt

Tvistemål

- Fastighetsrätt
- Skaderegleringar

Kontakta oss


Slå oss en signal redan idag!

Telefon: 0221-160 40